สามารถเพิ่ม Option ให้วิทยุเดิมติดรถยนต์ ยี่ห้อ/รุ่นตามตารางด้านล่งนี้ ให้เล่น USB , SDcard, iPod, iPhone, iPad, Bluetooth, Aux, MP3, Android ได้ครับ. ลองเข้าไปชมรูปตัวอย่างว่ารถของท่านมีหน้าวิทยุติดรถแบบเดียวกับในตัวอย่างก็สามารถติดตั้งได้ครับ