ตารางสรุปคุณสมบัติของแต่ละ Option

วิทยุเดิมติดรถ จากโรงงานของรถ toyota mazda honda nissan suzuki รุ่นปีประมาณ 2000-2012 ส่วนใหญ่จะสามารถเล่นได้เฉพาะแผ่นซีดีอย่างเดียว. ปัจจุบันสามารถเพิ่มความสามารถให้เล่น USB Aux ได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ Xcarlink interface สำหรับวิทยุเดิมติดรถ. คุณสมบัติของ Xcarlink แต่ละ Option มีดังต่อไปนี้
Flash drive+Aux 
Stacks Image 14495
Stacks Image 14497

Aux-in + USB

XcarLink : USB + Aux3.5mm

วิทยุเดิมติดรถ จากโรงงานของรถ toyota mazda honda nissan suzuki Bmw Audi VW Peugeot Fiat Alfaromeo รุ่นปีประมาณ 2000-2012 ที่เล่นได้เฉพาะแผ่นซีดีอย่างเดียว. ปัจจุบันสามารถเพิ่มความสามารถให้เล่น USB Aux ได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์
Xcarlink usb interface สำหรับวิทยุเดิมติดรถ. คุณสมบัติของ Xcarlink usb aux มีดังต่อไปนี้
 • เล่น .MP3, .WMA คุณภาพสูงจาก USB
 • คุณภาพเสียงเทียบเท่าซีดี
 • เปลี่ยนเพลง / Folder เร็วกว่าซีดี
 • มีระบบ LPM (Last Position Memory) จำตำแหน่งเดิมของเพลง
 • ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
 • คุมเปลี่ยนเพลง / Folder ผ่านหน้าวิทยุเดิมติดรถ
 • คุมเปลี่ยนเพลงผ่านพวงมาลัยได้(ถ้ามี)
 • มีช่อง Aux 3.5mm ใช้ต่อเครื่องเล่น MP3, DVD portable, มือถือทั่วไปได้
 • คงความสวยงามของแผงหน้าวิทยุเดิมติดรถไว้เหมือนเดิม
** สินค้าสำหรับรถแต่ละรุ่นแต่ละปีอาจแตกต่างกันไป แต่คุณสมบัติตามที่ลงไว้เหมือนกัน
Flash Drive + Bluetooth + Aux 
Stacks Image 12413
Stacks Image 12434

Aux-in + USB + Dock30pin + Bluetooth

XcarLink : Dock30pin + Aux3.5mm + USB + Bluetooth

วิทยุเดิมติดรถ จากโรงงานของรถ toyota mazda honda nissan suzuki bmw audi vw peugeot alfaromeo รุ่นปีประมาณ 2000-2012 ที่เล่นได้เฉพาะเทป หรือแผ่นซีดีอย่างเดียว. ปัจจุบันสามารถเพิ่มความสามารถให้เล่น USB SD Aux ได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ Xcarlink usb interface สำหรับวิทยุเดิมติดรถ. คุณสมบัติของ Xcarlink usb aux มีดังต่อไปนี้
 • เล่น .MP3, .WMA คุณภาพสูงจาก USB
 • คุณภาพเสียงเทียบเท่าซีดี
 • เปลี่ยนเพลง / Folder เร็วกว่าซีดี
 • มีระบบ LPM (Last Position Memory) จำตำแหน่งเดิมของเพลง
 • ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
 • คุมเปลี่ยนเพลง / Folder ผ่านหน้าวิทยุเดิมติดรถ
 • เชื่อมต่อวิทยุเดิมติดรถเข้ากับ iPod iPhone iTouch iPad ทุกรุ่น*
 • เล่นเพลงคุณภาพเสียงเทียบเท่าซีดี
 • ชาร์จไฟให้ iPod iPhone iPad
 • คุมเปลี่ยนเพลง / Playlist ผ่านหน้าวิทยุ
 • คุมเปลี่ยนเพลงผ่านพวงมาลัยได้(ถ้ามี หรือเมื่อเพิ่มปุ่มทีหลัง)
 • มีช่อง Aux 3.5mm ใช้ต่อเครื่องเล่น MP3, DVD portable, มือถือทั่วไปได้
 • ตัวกล่องปล่อยสัญญารณ Bluetooth สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ทีุกรุ่น เพื่อสนทนาโทรศัพท์ออกลำโพงรถ
 • สามารถเล่นเพลงผ่าน Bluetooth ได้ (A2DP)
 • คงความสวยงามของแผงหน้ารถไว้เหมือนเดิม
* สำหรับ iPhone, iPad ที่ใช้ connector แบบ Lightning 8 Pin ต้องใช้ร่วมกับ Lightning to 30pin adaptor ของแท้
Aux-in 
Stacks Image 12012
Stacks Image 12200

Aux-in

XcarLink : Aux3.5mm

 • มีช่อง Aux 3.5mm ใช้ต่อเครื่องเล่น MP3, DVD portable, มือถือทั่วไปได้
 • สาย Aux-in 3.5mm ตัวผู้ สามารถใช้งานได้เลย
 • คงความสวยงามของแผงหน้าวิทยุเดิมติดรถไว้เหมือนเดิม
** สินค้าสำหรับรถแต่ละรุ่นแต่ละปีอาจแตกต่างกันไป แต่คุณสมบัติตามที่ลงไว้เหมือนกัน
Apple หัวเก่า +Aux 
Stacks Image 12062
Stacks Image 12216

Aux-in + Dock30pin

XcarLink : Dock30pin + Aux3.5mm

วิทยุเดิมติดรถ จากโรงงานของรถ toyota mazda honda nissan suzuki bmw audi vw peugeot alfaromeo รุ่นปีประมาณ 2000-2012 ที่เล่นได้เฉพาะเทป หรือแผ่นซีดีอย่างเดียว. ปัจจุบันสามารถเพิ่มความสามารถให้เล่น เพลงจาก iPod iPhone iPad ได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์
Xcarlink Dock30pin + aux interface สำหรับวิทยุเดิมติดรถ. คุณสมบัติของ Xcarlink Dock30pin + Aux3.5mm มีดังต่อไปนี้
 • เชื่อมต่อวิทยุเดิมติดรถเข้ากับ iPod iPhone iTouch iPad ทุกรุ่น*
 • เล่นเพลงคุณภาพเสียงเทียบเท่าซีดี
 • ชาร์จไฟให้ iPod iPhone iPad
 • คุมเปลี่ยนเพลง / Playlist ผ่านหน้าวิทยุ
 • คุมเปลี่ยนเพลงผ่านพวงมาลัยได้(ถ้ามี หรือเมื่อเพิ่มปุ่มทีหลัง)
 • มีช่อง Aux 3.5mm ใช้ต่อเครื่องเล่น MP3, DVD portable, มือถือทั่วไปได้
 • คงความสวยงามของแผงหน้ารถไว้เหมือนเดิม
* สำหรับ iPhone, iPad ที่ใช้ connector แบบ Lightning 8 Pin ต้องใช้ร่วมกับ Lightning to 30pin adaptor ของแท้
Apple หัวเก่า + Bluetooth 
Stacks Image 12123
Stacks Image 12139

Aux-in + Dock30pin + Bluetooth

XcarLink : Dock30pin + Aux3.5mm + Bluetooth

วิทยุเดิมติดรถ จากโรงงานของรถ toyota mazda honda nissan suzuki bmw audi vw peugeot alfaromeo รุ่นปีประมาณ 2000-2012 ที่เล่นได้เฉพาะเทป หรือแผ่นซีดีอย่างเดียว. ปัจจุบันสามารถเพิ่มความสามารถให้เล่น iPod iPhone iPad เล่นเพลงจากมือถือผ่าน Bluetooth และสนทนาโทรศัพท์แบบ Handfree ออกลำโพงรถ ได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์
Xcarlink Dock30pin + Bluetooth interface สำหรับวิทยุเดิมติดรถ. คุณสมบัติของ Xcarlink Dock30pin + Bluetooth มีดังต่อไปนี้
 • เชื่อมต่อวิทยุเดิมติดรถเข้ากับ iPod iPhone iTouch iPad ทุกรุ่น*
 • เล่นเพลงคุณภาพเสียงเทียบเท่าซีดี
 • ชาร์จไฟให้ iPod iPhone iPad
 • คุมเปลี่ยนเพลง / Playlist ผ่านหน้าวิทยุ
 • คุมเปลี่ยนเพลงผ่านพวงมาลัยได้(ถ้ามี หรือเมื่อเพิ่มทีหลัง)
 • ตัวกล่องปล่อยสัญญารณ Bluetooth สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ทีุกรุ่น เพื่อสนทนาโทรศัพท์ออกลำโพงรถ
 • สามารถเล่นเพลงผ่าน Bluetooth ได้ (A2DP)
 • คงความสวยงามของแผงหน้ารถไว้เหมือนเดิม
* สำหรับ iPhone, iPad ที่ใช้ connector แบบ Lightning 8 Pin ต้องใช้ร่วมกับ Lightning to 30pin adaptor ของแท้
Flash drive+Appleหัวเก่า + Aux 
Stacks Image 12274
Stacks Image 12325

Aux-in + USB + Dock30pin

XcarLink : Dock30pin + Aux3.5mm + USB

วิทยุเดิมติดรถ จากโรงงานของรถ toyota mazda honda nissan suzuki bmw audi vw peugeot alfaromeo รุ่นปีประมาณ 2000-2012 ที่เล่นได้เฉพาะเทป หรือแผ่นซีดีอย่างเดียว. ปัจจุบันสามารถเพิ่มความสามารถให้เล่น USB SD Aux ipod iphone ipad ได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ Xcarlink dock30pin + aux + usb interface สำหรับวิทยุเดิมติดรถ. คุณสมบัติของ Xcarlink มีดังต่อไปนี้
 • เล่น .MP3, .WMA คุณภาพสูงจาก USB
 • คุณภาพเสียงเทียบเท่าซีดี
 • เปลี่ยนเพลง / Folder เร็วกว่าซีดี
 • มีระบบ LPM (Last Position Memory) จำตำแหน่งเดิมของเพลง
 • ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
 • คุมเปลี่ยนเพลง / Folder ผ่านหน้าวิทยุเดิมติดรถ
 • เชื่อมต่อวิทยุเดิมติดรถเข้ากับ iPod iPhone iTouch iPad ทุกรุ่น*
 • เล่นเพลงคุณภาพเสียงเทียบเท่าซีดี
 • ชาร์จไฟให้ iPod iPhone iPad
 • คุมเปลี่ยนเพลง / Playlist ผ่านหน้าวิทยุ
 • คุมเปลี่ยนเพลงผ่านพวงมาลัยได้(ถ้ามี หรือเมื่อเพิ่มปุ่มทีหลัง)
 • มีช่อง Aux 3.5mm ใช้ต่อเครื่องเล่น MP3, DVD portable, มือถือทั่วไปได้
 • คงความสวยงามของแผงหน้ารถไว้เหมือนเดิม
* สำหรับ iPhone, iPad ที่ใช้ connector แบบ Lightning 8 Pin ต้องใช้ร่วมกับ Lightning to 30pin adaptor ของแท้
Bluetooth+Aux 
USB(HD)+Apple+Android 

option ของวิทยุเดิมติดรถ usb aux bluetooth dock30pin