สาย AiNet หรือ สาย Alpine KCA-121B สำหรับวิทยุ Alpine , JVC


Stacks Image 538265
Stacks Image 26962
สาย Ai-net (kca-121b) ใช้สำหรับ เชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่น Media Player หรือ TV Tuner หรือ iPod to VDO รับฟังเสียงผ่านทางระบบเครื่องเสียง Alpine ที่ติดตั้งในรถคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 ผ่านทางสาย RCA to mini jack adapter. สาย Ainet สำหรับวิทยุalpine เช่น alpine9861e ในวิทยุเดิมติดรถยนต์ Mitsubishi Pajero sport และ Triton plus ปี 2009 2010 2011 2012 มีความจำเป็นต้องใช้สายตัวนี้เพื่อนำสัญญาณเสียงเข้า จากอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อเพิ่มเติม อาทิเช่น TVdigital หรือ กล่อง MirrorLink
alpine aux-in kcb121b male aux ainet
สาย Ai-net (kca-121b) แบบหัวสายตัวผู้ Aux-in 3.5mm ใช้สำหรับ เชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นเพลงMp3ทั่วไป โทรศัพท์มือถือ /แทบเลต ผ่านทางรูหูฟังขนาด 3.5mm . สาย Ainet สำหรับวิทยุalpine เช่น alpine9861e ในวิทยุเดิมติดรถยนต์ Mitsubishi Pajero sport และ Triton plus ปี 2009 2010 2011 2012